Nesoddgruppen

av Antroposofisk selskap Norge

Program for høsten 2016

Last ned høstens program som PDF-fil

  • Søndag 11. september: Felleskapsløsninger i inklusjonens tid (Bente Edlund)
  • Søndag 18. september: Oppstart: Studiegruppe om islam
  • Søndag 25. september: Mikaelsgilde
  • Søndag 25. september: The battle is laid in the human heart (Preston Barker)
  • Søndag 23. oktober: Externsteine – Livet på et mysteriested (Winfried Walther)
  • Søndag 6. november: Vi minnes våre døde
  • Søndag 27. november: Beskrivelser av fremtiden (Mathias Bolt Lesniak)
  • Søndag 11. desember: Adventsfeiring
  • Søndag 8. januar: Draumkvedet (Une Torny Dyrvik)

Felleskapsløsninger i inklusjonens tid (Bente Edlund)

Søndag 11. september
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.
Last ned plakat: farger / svart-hvitt

Et blikk på steinerpedagogiske og antroposofiske virksomheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i anledning Vidaråsens 50-årsjubileum.

Bente Edlund, født 1952, er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen i Oslo, studieleder for bachelorprogrammet i sosial­pedagogikk. Bente er utdannet helsepedagog fra Sveits og Tyskland og spesialpedagog fra UiO. Hun tok doktorgrad i 2008 og har lang erfaring fra virksomheter for mennesker med utviklingshemning. 

Oppstart: Studiegruppe om islam

Søndag 18. september
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30

På møtet avtaler vi innhold og møtedatoer for høsten.

Mikaelsgilde

Søndag 25. september
Helviktangen restaurant, Nesodden, kl. 16.30.

På Helviktangen. Deltakerne bes ringe Helviktangen og bestille bord under stikkordet ”mikaelsgilde”. Mat og drikke betales av hver enkelt. 

The battle is laid in the human heart (Preston Barker)

Søndag 25. september
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30 
Last ned plakat: farger / svart-hvitt

The dragon – a cosmic contradiction. Esoteric mythology and spiritual fact.

Esoterisk mytologi forteller om vise vesener som i overmenneskelig stolthet gjorde opprør, fordi de ønsket fri vilje før tiden var inne for deres frihet til å modnes. Den viktigste av disse vesener, deres leder, er det vesen vi kjenner i skikkelse av dragen, som bekjempes av Mikael. Skikkelsen er oversanselig, men den kan samtidig ikke tolereres av den åndelige verden. Dragen har blitt tolket på ulike måter, alt etter kunstnerens indre imaginative evne og erkjennelse.

Ved betraktningen av disse kunstverkene kan jeg oppleve at dragens kraft virker i mitt eget indre og vil trekke meg ned. Jeg ser den ikke, men jeg føler den som det som vil dra meg ned under meg selv.

Preston Barker arbeider med drama og har en omfattende utdannelse.

Externsteine – Livet på et mysteriested (Winfried Walther)

Søndag 23. oktober
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30
Last ned plakat: farger / svart-hvitt

Livet rundt et keltisk/germansk mysteriested i forhistorisk tid. I en skog syd for Hannover ligger die Externsteine, en naturhelligdom, hvor den synske Weleda virket. Steiner sa om Externsteine at Åsatroen strålte ut derfra til Norden.

Winfried Walther er historiker og germanist fra universitetet i München. Han har lenge fordypet seg i religiøse og åndsvitenskapelige temaer. Han kommer rett fra et seminar ved Externsteine. Noen av hans foredrag finnes på YouTube.

Vi minnes våre døde

Søndag 6. november
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30

Minneord over de døde, fortelling dikt og musikk.

Beskrivelser av fremtiden (Mathias Bolt Lesniak)

Søndag 27. november
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30
Last ned plakat: farger / svart-hvitt

Science fiction-genrens fremtidsscenarioer stiller ofte etiske spørsmål til hvordan vi lever i dag, men den kan også vise sider ved vår utvikling. Vi ser på eksempler fra litteraturen og sammenligner disse med like og ulike idéer fra antroposofien. Samtale og diskusjon.

Mathias Bolt Lesniak arbeider med salg og prosjektledelse relatert til nettsider og digital kommunikasjon. Han har lenge vært opptatt av menneskets stilling i et digitalisert samfunn.

Adventsfeiring

Søndag 11. desember
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.

Musikk og fortellinger. Varm drikke og enkel servering.

Draumkvedet (Une Torny Dyrvik)

Søndag 8. januar
Eurytmisalen, Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.
Last ned plakat: farger / svart-hvitt

Foredrag med hovedvekt på bildene, innholdet og sangen.

Une Torny Dyrvik har vokst opp i den norske folkehøgskoletradisjonen. Hun kom tidlig i kontakt med den norske kulturarven. I Telemark ble hun kjent med Draumkvedet, både gjennom sangtradisjonen, folkedansen og de mange kunstnerne som har latt seg inspirere av dette visjonsdiktet. Une har i mange år om og om igjen fordypet seg i og levd med Draumkvedet.

Sted og pris

Møtene er åpne for alle.
Entrè kr 70,- eller etter evne,
hvis ikke annet er oppgitt.

Steinerskolen ligger på Skoklefall. 
Ta Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.

Kontakt Nesoddgruppen

E-post: nesodden@antroposofi.no
Werner Hasli: 66 91 33 28
Winfried Walther: 934 41 833
Mathias Bolt Lesniak: 473 28 734

Får du Nesoddgruppens program på e-post?

Vi sender ut programmet to ganger i året og påminnelser før hvert arrangement. Du trenger ikke å være medlem!

Om Nesoddgruppen

Nesoddgruppen er ett av ca. 20 frittstående lokale initiativer innenfor Antroposofisk selskap i Norge.

Alle medlemmer i Antroposofisk selskap kan bli medlem av Nesoddgruppen. Kontingenten er kr 250 pr. år. Alle kan bli støttemedlem til samme pris. 

Gaver kan overføres til konto 1254.05.96288.

Antroposofisk selskap

Alle kan bli medlem i Antroposofisk selskap. Selskapet arbeider for å fremme og støtte antroposofisk forskning og praksis innenfor blant annet landbruk, pedagogikk, medisin, kunst, samfunnsspørsmål og økonomi.

Besøk Antroposofisk selskap på nett

Klassearbeid

Klassearbeidet for medlemmer av Den frie høyskoen for åndsvitenskap finner sted på Nesodden. For mer informasjon, kontakt 
Michael Page (66 91 12 32) og 
Frode Barkved (909 55 393).